Společnost Chroustovická a.s.je firma, která působí v Pardubickém kraji nepřetržitě již od roku 1993. Nejprve jako hospodářské družstvo, následně jako akciová společnost, která je součástí skupiny Agro Chroustovice. Společnost se zaměřuje na rostlinnou výrobu, zejména na obiloviny a olejniny. Díky investicím do pokrokové zemědělské techniky, poradenství v oblasti hnojiv a zemědělské chemie dosahuje každým rokem lepších výsledků nejen v objemu ale i v kvalitě. Produkce sena a senáží se taktéž podílí nemalou měrou na celkovém prodeji produktů společnosti, a to na trhu v ČR i v zahraničí.

Rostlinná výroba

- řepka ozimá

- pšenice ozimá

- ječmen jarní sladovnický

- zrnová kukuřice

- hranaté balíky sena a senáže