img12

Rostlinná výroba

V rostlinné výrobě dosahuje z ozimých plodin nejvyšší oseté výměry ozimá pšenice a řepka ozimá. Z jarních obilovin se jedná zejména o sladovnický ječmen.

View more
img12

Mechanizace

Obměnou strojového parku, uplatňujeme moderní technologie – navigační a monitorovací systémy.

View more
img12

Správa půdy

VPůda je zdrojem obživy i pro další generace, a proto v případě zájmu o prodej Vašich pozemků kontaktujte naši společnost, která bude nadále užívat půdu k hospodářským účelům.

View more
img12

Zaměstnání

Vážíme si kvalitní práce a také ji dokážeme ocenit. Staňte se i vy součástí našeho týmu.

View more